YuuCRM

YuuCRM ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์หยู

 

รองรับการทำงานฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

สามารถบันทึกการสนทนาฝ่ายขาย ลูกค้าสัมพันธ์ กับลูกค้าได้

  • สามารถกำหนด รูปแบบคำถาม หรือ หัวข้อคำถาม ได้เอง โดยไม่จำกัดจำนวนชุดคำถาม เพื่อช่วยให้การสนทนา เป็นไปตามบริษัทกำหนด
  • สามารถ เชื่อมต่อบทสนทนา จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น
    • ฝ่าย ประเมินราคา สำหรับธุรกิจก่อสร้าง หรือ งานรับเหมา ติดตั้ง หรือ ธุรกิจที่ทำงานตามความต้องการลูกค้า Made to Order
    • หรือ ฝ่ายออกแบบและพัฒนา Research and Development (R&D) สำหรับธุรกิจ อาหาร ยา หรือ เคมี เป็นต้น
    • หรือ ฝ่าย ช่างซ่อม งานบริการ (Service) หรือ งานรับประกันหลังการขาย After Sale Service
  • เพื่อความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดการประสานงานระหว่างแผนก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนธุรกิจ

 YuuCRM