YuuContract

iconcontract

YuuContract สัญญาซื้อ สัญญาขาย เพื่อรองรับการรับ-ส่งสินค้า กำหนดเวลา รายการ และจำนวนต่างกันหลายรอบ พร้อมการแบ่งรับชำระเงินหลายงวด