โมดูล iconPOS

โมดูลการบริหารการขายหน้าร้าน เชื่อมต่อร้านค้า สาขา กับส่วนกลางแบบ Real-time เพื่อตอบสนองความต้องการของการขายหน้าร้าน ที่ต้องการความรวดเร็วและการตอบสนองลูกค้าที่ดีกว่า Features: บริหารโปรโมชัน ได้ทั้งตามกลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มร้านค้า โดยสามารถตั้งเวลาล่วงหน้า และกำหนดส่วนลดได้ถึง 7 ระดับ พร้อมคำนวณส่วนลดสูงสุดอัตโนมัติ บริหารสินค้า เช่น การเพิมสินค้าใหม่ การปรับราคา ได้จากส่วนกลางได้ทันที ระบบตัดสต็อคและบันทึกรายได้ทันทีเมื่อมีการขาย ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูลได้จากสำนักงานใหญ่ ...
More

โมดูล iconProduction

โมดูลผลิต ช่วยในการเชื่อมต่อฝ่ายบริหาร พนักงาน และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในการผลิตเป็นหนึ่งเดียว ระบบเชื่อมต่อข้อมูลจากแผนกต่างๆ อาทิ ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายขาย, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, และฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการควบคุมต้นทุนสินค้าและการวางแผนการผลิตอย่างแม่นยำ Features: รองรับการทำงานทั้งแบบ Discrete และ Process รองรับการวางแผนการผลิต วางแผนวัตถุดิบ และช่วยคำนวณเวลาผลิตจากกำลังการผลิตเครื่องจักร สามารถกำหนดสูตรการผลิต (Bill Of Material — BOM) ทั้ง Made to Sto...
More

ระบบ iconStandard

ระบบเพื่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการขอซื้อไปจนถึงการชำระเงิน กระบวนการขาย ไปจนถึงการเก็บเงินจากลูกค้า การควบคุมวงเงินเครดิตลูกค้า การติดตามสถานะลูกหนี้เจ้าหนี้ รองรับเอกสารต่างๆของภาครัฐ อาทิ เช่น ภงด 3, ภงด 53, และ ภพ 30 ฯลฯ การควบคุมสต็อกสินค้า สามารถกำหนดจุดต่ำสุด จุดสูงสุด พร้อมความสามารถในการสร้างใบขอซื้ออัตโนมัติ การปิดงบเพื่อออกรายงานการเงิน ทั้ง งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ
More