iconLOGISTIC

iconlogistic

iconLogistics ระบบขนส่ง เพื่อจัดสายรถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า กำหนดเวลาจัดส่ง พนักงานขับรถ ควบคุมไม่ให้เกินน้ำหนักรถตามกฎหมาย หรือจำนวนกล่อง ลังที่กำหนด เป็นต้น