FAQ

ทำไมต้องเป็นระบบออนไลน์

เพื่อเชื่อมต่อร้านค้า สาขา แผนก หรือ หน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของท่านเป็นหนึ่งเดียวผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างครบวงจร ท่านจึงสามารถบริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้น รับทราบข้อมูล แบบ Real-time และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

————————————————————————————————————————

ทำไมต้องเป็น YuuERP

เราเข้าใจปัญหาของธุรกิจค้าปลีก & ธุรกิจค้าส่ง :

  • การบริหารหลายร้านค้า หรือหลายสาขามีความยุ่งยาก เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง (ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์. ค่าแรง ฯลฯ)
  • ระบบหน้าร้านและระบบหลังร้านไม่เชื่อมต่อระหว่างกัน จึงต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน ข้อมูลจึงสูญหาย และผิดพลาดได้ง่าย
  • การตรวจนับสินค้ามีความยุ่งยาก และต้องใช้เครื่องมือแบบพกพา (Handheld Device) ซึ่งมีราคาแพง
  • สินค้าสูญหายหรือโดนขโมย
  • ไม่ทราบยอดสินค้าคงคลังที่แท้จริง (Guesstimate inventory balance)เนื่องจากข้อมูลไม่เป็นแบบ real-time ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
  • ประสบปัญหากับทางกรมสรรพากร (การคำนวณ VAT ไม่ถูกต้อง ยอดสินค้าไม่ตรงกับที่แจ้ง)
  • ต้องใช้บุคคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน IT มาดูแลระบบโดยเฉพาะ
  • ผู้บริหารทำงานหนักไม่เว้นเสาร์อาทิตย์

————————————————————————————————————————

การใช้ระบบออนไลน์เรามีวิธีดูแลความปลอดภัยข้อมูลได้อย่างไร

เราได้เตรียมระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านไว้โดยใช้เทคโนยี SSL  เพื่อเข้ารหัสข้อมูลเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์หรือผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถอ่านข้อมูลทางการเงินได้เลย