iconSERVICE

iconSERVICE

iconservice

โมดูลออกแบบเพื่อธุรกิจที่ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย เช่น การรับจ้างผลิต การติดตั้งสินค้า การซ่อมบำรุงสินค้า เป็นต้น

Features:

 • สามารถกำหนดสูตรการบริการ (Bill Of Material — BOM) โดยกำหนดสินค้า, ผลิตผลพลอยได้, ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายทางตรง, และบัญชีงานระหว่างทำได้ไม่จำกัด
 • รองรับการใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
 • สามารถกำหนดผู้ใช้ และสิทธิการทำงานสำหรับแต่ละหน่วยการบริการได้
 • รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เพือการวิเคราะห์, การควบคุมและวางแผนการบริการ  เช่น รายงานต้นทุนการบริการ รายงานแผนการบริการ เป็นต้น
โมดูล iconQuality

โมดูล iconQuality

iconquanlity

โมดูลสำหรับจัดการคุณภาพการผลิต เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิตที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการติดตามคุณภาพสินค้าอย่างเข้มข้น หรือ ธุรกิจส่งออกที่มักถูกกีดกันด้วยกฏระเบียบและมาตรฐานของสินค้าในประเทศเป้าหมาย  เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์เป็นต้น

Features:

 • สามารถตั้งมาตรฐาน กลุ่มคำถาม และคำถามในการตรวจสอบได้เอง (GMP, ISO, Halal, ฯลฯ)
 • สามารถกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบสินค้าได้หลายรูปแบบ ทั้งก่อนการซื้อ หลังซื้อ ก่อนผลิต และหลังผลิต
 • บันทึกผลการตรวจสอบ พร้อมคำนวณเกรดสินค้าให้อัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกเวอร์ชั่นชุดมาตรฐาน และชุดเกณฑ์ตรวจสอบสินค้าไว้สำหรับอ้างอิงภายหลังได้
 • เชิ่อมต่อกับฝ่ายผลิต, คลังสินค้า และจัดซื้อแบบ real-time
 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับการใช้วัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ (Traceability) สามารถค้นหาได้ทั้งแบบ backward และ forward
โมดูล iconPOS

โมดูล iconPOS

iconpos

โมดูลการบริหารการขายหน้าร้าน เชื่อมต่อร้านค้า สาขา กับส่วนกลางแบบ Real-time เพื่อตอบสนองความต้องการของการขายหน้าร้าน ที่ต้องการความรวดเร็วและการตอบสนองลูกค้าที่ดีกว่า

Features:

 • บริหารโปรโมชัน ได้ทั้งตามกลุ่มสมาชิก หรือกลุ่มร้านค้า โดยสามารถตั้งเวลาล่วงหน้า และกำหนดส่วนลดได้ถึง 7 ระดับ พร้อมคำนวณส่วนลดสูงสุดอัตโนมัติ
 • บริหารสินค้า เช่น การเพิมสินค้าใหม่ การปรับราคา ได้จากส่วนกลางได้ทันที
 • ระบบตัดสต็อคและบันทึกรายได้ทันทีเมื่อมีการขาย ผู้บริหารสามารถเห็นข้อมูลได้จากสำนักงานใหญ่
 • รายงานครบถ้วน เพือการวิเคราะห์และควบคุม อาทิ
 • Web-based POS เครืองเก็บเงินทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ เครืองจึงมีราคาถูก บำรุงรักษาง่าย
 • รองรับการใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องปริ้นเตอร์ ทั้งแบบ Thermal, Laser หรือ Dot-matrix
 • สามารถกำหนดผู้ใช้ และสิทธิการทำงานสำหรับแต่ละร้านได้