เครื่องใช้ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ก้าวผ่านการเปลียนแปลงและนวัตกรรมแบบรายวัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในวันนี้กลายเป็นสินค้าใหม่ของวันพรุ่งนี้ ธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีผลกำไรขึ้นอยู่กับความสามารถการนำสินค้าใหม่สู่ตลาดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้กลุ่มนี้จะต้องสามารถจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการที่เปลียนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ตลอดจนความสามารถในการปรับราคาอย่างรวดเร็วเพ...
More

อาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ในขณะที่ทุกฝ่ายต้องเจอกับกฏระเบียบของมาตรฐานอาหารที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น, การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค, รวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตไปแหล่งใหม่ ในการที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานขายและการตลาด การพัฒนาสินค้า, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ตลอดจนการควบคุมต้นทุนนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องใช้ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อป...
More

แปรรูปโลหะ

อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ ครอบคลุมทั้ง อลูมิเนียม, ไททาเนียม, ทองแดง, และโลหะอื่นๆ โดยที่มีเหล็กกล้าที่มีสัดส่วนการตลาดมากที่สุด ความท้าทายของอุตสาหกรรมนี้มาจากการแข่งขันกันที่สูง, สภาพเศรษฐกิจโลกที่แปรปรวน, และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำสินค้าคุณภาพสูงออกสู่ตลาดตลอดเวลา นอกจากนี้ธุรกิจในกลุ่มนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ อาทิ การควบคุมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ – การขายในอุตสาหกรรมมีความ...
More