ปศุสัตว์

ธุรกิจฟาร์ม หรือ ปศุสัตว์ เป็นกลุ่มที่ธุรกิจที่ต้องการความละเอียด และยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการนำ IT มาใช้ยังไม่แพร่หลายนักโดยเฉพาะ SMEs แต่เนื่องด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคมีการคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเจอกับกฏระเบียบของมาตรฐานที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น, การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค, รวมไปถึงการไม่ทราบต้นทุนที่ชัดเจน ทำให้การแข่งขันกับฟาร์มขนาดใหญ่จ...
More

ค้าส่งและค้าปลีก

ธุรกิจในกลุ่มค้าส่งและขายปลีกต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายทาง ทั้งแบบเศรษฐกิจแบบมหภาคและแบบจุลภาค อาทิ เช่น การผันผวนของพฤติกรรมของผู้บริโภค การผันแปรของอุปทาน การแข่งขันอย่างสูง รวมไปถึงกฏระเบียบทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ธุรกิจยังมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าขนส่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารสาขา ธุรกิจในกลุ่มนี้เผชิญกับความท้าทายดังต่อไปนี้ การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิท...
More

วัสดุก่อสร้าง

กลุ่มอุตสาหกรรมคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้างนี้ ครอบคลุมกว้างหลายประเภท ตั้งแต่ โรงโม่หิน ดิน ท่าทราย ปูน เสา เสาเข็ม คอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต อิฐบล็อค เสาเข็ม งานรับเหมา โครงการ เป็นต้น ความท้าทาย: ตลาดมีการแข่งขันสูง ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อย ความต้องการ: การขายที่มีประสิทธิภาพ – กระบวนการขายมีความซับซ้อน สินค้าบางตัวอาจขายได้ทั้งหลายรูปแบบ เช่น ต่อชิ้น หรือ...
More