วัสดุก่อสร้าง

กลุ่มอุตสาหกรรมคอนกรีต วัสดุก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้างนี้ ครอบคลุมกว้างหลายประเภท ตั้งแต่ โรงโม่หิน ดิน ท่าทราย ปูน เสา เสาเข็ม คอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีต อิฐบล็อค เสาเข็ม งานรับเหมา โครงการ เป็นต้น ความท้าทาย: ตลาดมีการแข่งขันสูง ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อย ความต้องการ: การขายที่มีประสิทธิภาพ – กระบวนการขายมีความซับซ้อน สินค้าบางตัวอาจขายได้ทั้งหลายรูปแบบ เช่น ต่อชิ้น หรือ ต่อน้ำหนัก หรือ ปริมาตร อีกทั้งฝ่ายขนส่งต้องสามารถตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าเพื่อจัดขึ้นรถได้ตามกฏหมาย...
More

เครื่องใช้ไฟฟ้า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ก้าวผ่านการเปลียนแปลงและนวัตกรรมแบบรายวัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในวันนี้กลายเป็นสินค้าใหม่ของวันพรุ่งนี้ ธุรกิจในกลุ่มนี้จะมีผลกำไรขึ้นอยู่กับความสามารถการนำสินค้าใหม่สู่ตลาดในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้กลุ่มนี้จะต้องสามารถจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการที่เปลียนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ตลอดจนความสามารถในการปรับราคาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน ความท้าทาย: อุตสาหกรรมมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ทุกวัน เทคโนโลยีมี...
More

อาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงมาก ในขณะที่ทุกฝ่ายต้องเจอกับกฏระเบียบของมาตรฐานอาหารที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น, การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค, รวมไปถึงการย้ายฐานการผลิตไปแหล่งใหม่ ในการที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานขายและการตลาด การพัฒนาสินค้า, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ตลอดจนการควบคุมต้นทุนนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องใช้ข้อมูลที่แม่นยำเพื่อปรับกลยุทธตามตลาดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ความท้าทาย: การแข่งขันในตลาดสูง ซึ่งอาจหมายถึ...
More